fbpx

Reklamni displeji na aerodromu Tuzla

Najmoderniji i najistaknutiji način prezentacije reklamnog sadržaja – osjetite prednosti digitalnog oglašavanja!

Prednosti oglašavanja na aerodromu

01

Raspoložena publika

Uz putovanja neizostavna su uzbuđenja, a upravo takva raspoloženja navode nas na otvorenost za razmjenu informacija, čak i sa LED displejima.

02

Poslovni putnici

Poslovni ljudi mnogo putuju, te je upravo aerodrom savršeno mjesto da uoče prilike za nove poslovne ideje.

03

Publika je fokusirana

Uz duga čekanja u zatvorenom prostoru, putnici su “prinuđeni” uočavati informacije oko sebe. Moraju paziti na poruke oko sebe kako ne bi propustili let, te će tako i vaše reklamne poruke uveliko biti viđene.

04

Prestižno okruženje

Biznismeni, privrednici i mnogi imućniji ljudi često putuju avionima, a budući da imaju novac i vrijeme, vaša reklama mogla bi ih privući.

Aerodrom Tuzla u brojevima

25
letova godišnje
10
hiljada putnika
0
miliona posjetilaca
1
gradova

Zašto LED bilbordi?

Naši LED bilbordi su na ciljano odabranim lokacijama visoke vidljivosti na aerodromu Tuzla, tako da ih je nemoguće ne primjetiti, samim tim i vašu reklamu.

LED bilbordi predstavljaju najsavremeniji vid DOOH (digital-out-of-home) reklamiranja, ali i najekonomičniji način za promovisanje i marketing proizvoda ili usluge, daleko pristupačniji vid oglašavanja od radija, televizije, novina i drugih medija! Pouzdani, relevantni i otporni na sve vremenske prilike, reklamiranje na LED bilbordima prilagođeno je da u što kraćem vremenu dođete do što većeg broja ciljne grupe kojoj se svojom porukom obraćate. Takođe, ovaj inovativni način reklamiranja daje vam kompletnu kontrolu vaše poruke u svakom trenutku.

400%

Više pregleda privuku LED bilbordi od statičnih, multimedijalni marketing je neprikosnoven.

81%

Ljudi uđe u radnju zbog znaka/reklame koja im je privukla pažnju.

80%

Brendova je iskusilo porast u prodaji do 33% korišćenjem LED bilborda.

91%

Avio-putnika primjete reklamu na aerodromu.

Promotivni paketi

Cijene oglašavanja

3 mjeseca
350 KMmjesečno
 • Trajanje reklame: 10 sekundi
 • Broj emitovanja: 250 dnevno (min.)
 • Veličina: 1 x 7 metara (V x Š)
 • Trajanje ugovora: 3 mjeseca
12 mjeseci
200 KMmjesečno (avansno plaćanje)
 • Trajanje reklame: 10 sekundi
 • Broj emitovanja: 250 dnevno (min.)
 • Veličina: 1 x 7 metara (V x Š)
 • Trajanje ugovora: 12 mjeseci
1 mjesec
500 KMmjesečno
 • Trajanje reklame: 10 sekundi
 • Broj emitovanja: 250 dnevno (min.)
 • Veličina: 1 x 7 metara (V x Š)
 • Trajanje ugovora: 1 mjesec
12 mjeseci
4200 KMili 350 KM mjesečno
 • Trajanje reklame: 10 sekundi
 • Broj emitovanja: 250 dnevno (min.)
 • Veličina: 1 x 7 metara (V x Š)
 • Trajanje ugovora: 12 mjeseci
*Cijene su bez PDV-a.

Uputstvo za korisnike

Blok reklama na LED bilbordima traje 5 minuta i u okviru njega je moguće emitovati reklame u trajanju od 10 sekundi. Ovakva dinamika omogućava da poruke koje dijelite budu upečatljive, primjećene i zapamćene.

Opšti uslovi poslovanja

Outdoor Marketing d.o.o. Tuzla sa sjedištem u Tuzli, ul. Mehmedalije Maka Dizdara do B-11, (u daljem tekstu: ODM) u okviru svoje djelatnosti: Agencija za promociju (reklamu i propagandu (šifra djelatnosti 73.11)) Klijentima stavlja na raspolaganje sve svoje potencijale i pruža specijalizovane usluge u oblasti spoljnog / outdoor / oglašavanja.

Specifičnost usluge koju ODM pruža Klijentima i blagovremeno izvršavanje istih, nalažu uspostavljanje izvjesnih opštih pravila.

Klijenti mogu biti uvjereni da će ODM savjesno i profesionalno pružati sve usluge iz oblasti spoljnog oglašavanja.

Svrha Opštih pravila i uslova poslovanja ODM-a (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) je uspostavljanje jasnih i obavezujućih pravila za Klijente i za ODM u pogledu pružanja usluge spoljnog oglašavanja.

U poslovnom odnosu između ODM-a i Klijenta, u svakoj fazi tog odnosa i bez obzira da li je između ODM-a i Klijenta zaključen poseban pisani ugovor ili ne, primjenjuju se ovi Opšti uslovi poslovanja.

Osim ukoliko u pisanom obliku izričito nije ugovoreno drugačije, ODM ne preuzima obaveze i odgovornosti osim onih koje su regulisane ovim Opštim uslovima poslovanja.

ODM će poštovati tajnost uslova svakog pojedinačnog posla sa Klijentima kao i podataka o njima, a u skladu sa međunarodnom praksom i relevantnim zakonima i drugim propisima.

1.1. Outdoor Marketing d.o.o. Tuzla regulišu opšta pravila i uslove pod kojima ODM daje, a Klijenti uzimaju u zakup, radi oglašavanja, spoljne/outdoor/ reklamne panoe, kao i prava iobaveze ugovornih strana povodom oglašavanja na istim.

1.2. Ovi opšti uslovi se primjenjuju na sve rezervacije, ponude i potvrde rezervacija kao i na sve pojedinačne ugovore o oglašavanju na spoljnim reklamnim panoima ODM-a. Opšti uslovi poslovanja ODM-a kao prilog čine sastavni dio ponuda, agencijskih godišnjih protokola o saradnji i pojedinačnih ugovora zaključenih sa Klijentima.

1.3. U slučaju neslaganja pojedine odredbe ovih opštih uslova i pojedinih odredbi rezervacija, prihvata rezervacija i pojedinačnih ugovora, važi ovo posljednje.

1.4 Ovi opšti uslovi važe za oglašavanje na teritoriji Bosne i Hercegovine počev od 01. januara 2022. godine, uz sezonske dopune.

2.1. ODM daje Klijentima u zakup, radi reklamiranja, oglasni prostor na spoljnim reklamnim panoima postavljenim na teritoriji BiH (u daljem tekstu: reklamni panoi ODM). Reklamni panoi ODM-a su u vlasništvu ODM-a, ili u vlasništvu drugih lica, a koje ODM ima pravo da koristi i daje u podzakup.

2.2. Reklamni panoi ODM-a su sljedećih tipova i formata: LED displej (dimenzije 7,04 x 0,96m).

2.3. Rad LED displeja je od 04-24h svim danim.

2.4. Klijent se ne može, nakon zaključenja Ugovora, pozivati da nije bio upoznat sa tehničkim karakteristikama i reklamnim mogućnostima svakog od tipova zakupljenih reklamnih panoa.

2.5. Pismenom potvrdom uslova ponude i/ili ugovorom sa Klijentom precizira se tačan broj, tipovi i lokacije/adrese zakupljenih reklamnih panoa. Radi otklanjanja sumnje zakup jednog reklamnog panoa podrazumijeva zakup jedne reklamne površine.

2.6. Ponudom i/ili ugovorom sa Klijentom precizira se datum otpočinjanja i trajanje reklamne kampanje na zakupljenim reklamnim panoima, odnosno period zakupa.

2.7. Pisanim Aneksom uz Ugovor mogu se vršiti njegove dopune uz preciziranje tačnog datuma otpočinjanja reklamne kampanje i lokacija/adresa dodatnih reklamnih panoa i/ili dodatno vrijeme/period istih reklamnih panoa.

2.8. Klijent nema pravo na izmjenu liste zakupljenih reklamnih panoa (broj, tip, lokacije), niti na izmjenu perioda zakupa za vrijeme trajanja kampanje kao i ugovora, osim ako se sa tim izričito saglasi ODM zaključenjem Aneksa uz Ugovor.

2.9. Klijent nema pravo da trećim licima izdaje u podzakup oglasni prostor na reklamnim panoima, zakupljenim od ODM-a, osim ako se kao Klijent pojavljuje lice čiju oblast djelatnosti čini kupovina i prodaja medijskog prostora, s tim da ODM mora dati prethodnu saglasnost.

3.1. ODM izjavljuje da na svim reklamnim panoima, koje izdaje Klijentima, ima puno vlasništvo, odnosno nesmetano pravo korišćenja na osnovu validnih ugovora sa vlasnicima kao i pravo postavljanja na osnovu saglasnosti nadležnih organa.

3.2. Na zakupljenim reklamnim panoima emituju se reklamne poruke Klijenta.

3.3. ODM će reklamnu poruku Klijenta na svim zakupljenim reklamnim panoima postaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana računajući počev od prvog dana ugovorenog perioda zakupa, osim ako se posebnim ugovorom izričito ne predviđa drugačije. Ako na nekom od zakupljenih reklamnih panoa ne bude emitovan reklamni materijal u ovom roku, ODM će priznati Klijentu period neizlaganja na istom, pod uslovom da je Klijent pismeno obavijestio ODM o prekoračenju roka i da ODM ni u naredna 24h od prijema obavještenja nije postavila reklamni materijal. ODM će tada, u dogovoru sa klijentom, ili produžiti period izlaganja na takvom reklamnom panou, ili umanjiti naknadu za zakup, sve srazmjerno zakašnjenju i broju reklamnih panoa na kojima je priznat period neizlaganja ali sve to pod uslovom da je Klijent predao Reklamni reklamnog panoa koja traje neprekidno naredna 24h, priznaje se Klijentu kao jedan dan neizlaganja na istom.

3.4. Sva autorska prava i prava na zaštitne znakove koji se koriste ili su u vezi sa reklamnim materijalom i reklamnom porukom Klijenta, ostaju isključivo vlasništvo Klijenta i ODM neće pokušati da registruje ili koristi bilo koji od zaštitnih znakova u svoje ime.

4.1. Klijent vrši rezervaciju reklamnih panoa i/ili vrijeme zakupa na reklamnim panoima na osnovu urednog upita u pisanoj formi sa obaveznim navođenjem, naziva oglašivača, perioda zakupa, tipa i broja reklamnih panoa odnosno lokacije ili se sve gore navedeno  precizira posebnim Ugovorom sa Klijentom. Upit mora biti blagovremen, odnosno učinjen najmanje 30 dana prije planiranog datuma početka zakupa.

4.2. ODM se obavezuje da po urednom i blagovremenom upitu Klijenta izvrši rezervaciju i dostavu ponude u pisanoj formi. Rezervacija i ponuda imaju pravnu snagu.

4.3. Pisana potvrda rezervacije za određeno trajanje reklamne kampanje i/ili lokacije reklamnih panoa od strane Klijenta ima pravnu snagu prihvatanja ponude: obavezujuća je za Klijenta počev od momenta kada ODM primi potvrdu rezervacije i ponude.

5.1. U slučaju da Klijent otkaže zakup ili pomjeri period zakupa reklamnih panoa posle prijema potvrde rezervacije i ponude od ODM-a ili potpisivanja posebnog Ugovora, važi sljedeće:

a) ako je otkazivanje ili pomijeranje rezervisane/ugovorene reklamne kampanje učinjeno do 30 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Klijent ne snosi nikakve posljedice;

b) u slučaju da Klijent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odnosno reklamne kampanje, 30-16 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Klijent je dužan da ODM-u uplati iznos od 50% od neto vrijednosti zakupa kao unapred utvrđen iznos štete koju ODM time trpi, a koju je Klijent dužan da nadoknadi;

c) u slučaju da Klijent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odnosno reklamne kampanje, 15-8 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Klijent je dužan da ODM-u plati iznos od 75% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju ODM time trpi, a koju je Klijent dužan da nadoknadi;

d) u slučaju da Klijent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odnosno reklamne kampanje, 7 dana ili kraće prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa Klijent je dužan da ODM-u plati iznos od 100% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju ODM time trpi, a koju je Klijent dužan da nadoknadi.

5.2. U slučaju da Klijent sa kojim je zaključen godišnji ili višegodišnji ugovor o oglašavanju, za vrijeme trajanja godišnjeg ugovora otkaže ili pomjeri rezervisane/ugovorene reklamne kampanje, odnosno periode zakupa reklamnih panoa ODM, važi sljedeće:

a) ako je otkazivanje ili pomjeranje rezervisane/ugovorene reklamne kampanje učinjeno do 45 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Klijent ne snosi nikakve posljediice;

b) u slučaju da Klijent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odnosno reklamne kampanje, 44-31 dan prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Klijent je dužan da ODM-u plati iznos od 50% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju ODM time trpi, a koju je Klijent dužan da nadoknadi;

c) u slučaju da Klijent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odnosno reklamne kampanje, 30-16 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa Klijent je dužan da ODM-u plati iznos od 75% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju ODM time trpi, a koju je Klijent dužan da nadoknadi;

d) u slučaju da Klijent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odnosno reklamne kampanje 15 dana ili kraće prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa Klijent je dužan da ODM-u plati iznos od 100% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju ODM time trpi, a koju je Klijent dužan da nadoknadi.

5.3. Kao dan otkazivanja ili pomijeranja rezervisane/ugovorene reklamne kampanje smatra se onaj dan kada ODM od Klijenta primi u pisanoj formi otkaz/pomjeranje rezervisane/ugovorene reklamne kampanje.

5.4. Klijent ne može isticati da nije bio upoznat sa posljedicama otkazivanja i pomijeranja rezervisanih/ugovorenih perioda zakupa za reklamne kampanje, iz ovih opštih uslova.

6.1. Na zakupljenim reklamnim panoima ODM-a, Klijent izlaže reklamne poruke na LED displejima. Klijent prikazuje reklamnu poruku u skladu sa tehničkim specifikacijama za pripreme koje se nalazi na web adresi www.odm.ba

6.2. Ugovorom sa Klijentom precizira se način pribavljanja reklamne poruke radi emitovanja na LED displejima. Ukoliko nije drugačije dogovoreno u pojedinačnom ugovoru sa Klijentom, smatra se da je Klijent dužan da sam obezbjedi izradu reklamne poruke radi emitovanja na LED displeju i da ih preda ODM-u, najkasnije 3 dana prije početka rezervisane/ugovorene kampanje. Reklamne poruke moraju biti u svemu u skladu sa tehničko-tehnološkim standardima za konkretan zakupljeni tip reklamnog panoa ODM-a odnosno LED displeja sa kojima je Klijent prethodno upoznat, odnosno tehničkim standardima (rezolucija, format, itd.) reklamne poruke radi emitovanja na LED displeju, a koji su mogu pronaći na web adresi www.odm.ba. Svako zakašnjenje u predaji gotovih reklamnih poruka od strane Klijenta oslobađa ODM odgovornosti za zakašnjenje u izlaganju istih na zakupljenim reklamnim panoima tj. odgovornosti za zakašnjenje u emitovanju na LED displeju. Ako je ugovoreno u ugovoru sa Klijentom, ODM će za račun Klijenta, izvršiti izradu reklamne poruke za LED displej. U tom slučaju, Klijent je dužan da blagovremeno, najmanje 5 radnih dana prije početka ugovorenog perioda emitovanja, osim ako se posebnim ugovorom izričito ne predviđa drugačije, preda idejno rješenje odnosno materijal neophodan za izradu reklamne poruke (logo, tekst, slike) koje je u svemu prema prethodno dostavljenim standardima ODM-a. U tom slučaju, ODM garantuje izradu reklamnog spota u roku predviđenom za emitovanje. ODM ne odgovara za zakašnjenje koje je posljedica kašnjenja Klijenta u dostavi idejnog rješenja odnosno materijala neophodnog za izradu reklamne poruke (logo, tekst, slike) ili nesaglasnosti materijala sa prethodno dostavljenim standardima za pripremu. Pregled i procjenu izgleda i kvaliteta reklamnog spota vrši predstavnik Klijenta u roku od 24h od poziva na provjeru. Ukoliko u dostavljenom roku Klijent ne izvrši provjeru, smatra se da je odobrio izgled i kvalitet reklamne poruke. Ukoliko Klijent ima primjedbe na izgled i kvalitet reklamne poruke ODM će izvršiti sve neophodne promjene u skladu sa iskazanim primjedbama.

6.3. Reklamne poruke su vlasništvo Klijenta ali u isključivom posjedu ODM-a za sve vrijeme trajanja Ugovora. Poslije isteka perioda zakupa čuvaju se najduže 2 mjeseca po isteku Outdoor Marketing d.o.o. Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara do B-11, 7500 Tuzla, BiH 5 reklamne kampanje, a potom se bez prethodne najave rashoduju. Jedino u slučaju da Klijent, u pisanoj formi, zatraži da se čuvaju do preciziranog trenutka njihovog preuzimanja.

6.4. Klijent ne smije na reklamnim panoima izlagati nezakonit i nemoralan sadržaj. U slučaju da ODM za vrijeme trajanja reklamne kampanje otkrije nezakonit ili nemoralan sadržaj reklamne poruke Klijenta, odmah će ga pozvati da izvrši izmjenu reklamne poruke za izlaganje na reklamnim panoima ODM-a odnosno LED displeju ODM-a, a ako to Klijent ne učini, ODM će izvršiti prekid emitovanja reklamnog spota, a Klijent gubi pravo na refundaciju neiskorišćenog perioda zakupa i dužan je da plati ugovorenu naknadu za zakup u cjelosti i bez odlaganja. Klijent odgovara ODM-u za svu štetu koju ODM pretrpi zbog nezakonitog ili nemoralnog sadržaja izloženog reklamnog spota (kazne i sl.). ODM ne odgovara Klijentu ni na koji način za bilo kakvu štetu koju Klijent eventualno pretrpi zbog nezakonitog ili nemoralnog sadržaja svojih reklamnih poruka.

7.1. Klijent plaća ODM-u sljedeće naknade:

– Naknada za zakup reklamnih panoa;

– Naknada za produkciju reklamnih poruka osim ako posebnim ugovorom nije predviđeno drugačije;

– Naknada za dodatne usluge i operativne troškove dodatnih zahtjeva.

7.2. NAKNADA ZA ZAKUP REKLAMNIH PANOA

7.2.1. Zakup LED displeja se vrši u opcijama:

– promotivnim paketima dostupnim na web stranici odm.ba;

– specijalno oglašavanje/cijene se formiraju po upitu – podrazumijeva oglašavanje dnevno, višednevno, određeni period dana, nedjelje – na upit;

– ekskluzivni zakup (emitovanje sa garancijama ODM-a da u bloku neće tokom emitovanja poruke klijenta biti pravnih lica iste djelatnosti) emitovanje van radnog vremena rada LED-a i slično – na upit. Visina naknade za zakup reklamnih panoa se određuje ponudom i/ili ugovorom sa Klijentom na osnovu upita komitenta i cjenovnika ODM-a za izdavanje oglasnog prostora važećeg na dan upita. Klijent dobija cjenovnik i/ili ponudu ODM-a: cijene iz cjenovnika i/ili ponude sa prikazanim popustima ali bez PDV-a.

7.2.2. Dinamika plaćanja naknade za zakup reklamnih panoa u korist ODM-a se određuje pojedinačnim usaglašavanjem i unose se i u ugovor o zakupu zaključenim sa Klijentom. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, ODM će svoje usluge fakturisati odjednom ukoliko je zakup potvrđen i/ili Ugovor potpisan na duži vremenski period. Klijent vrši plaćanje po predračunu ili na osnovu izdate fakture i to u 100% iznosa odnosno 100% iznosa za prethodni mjesec po isteku mjeseca ukoliko je Ugovorom definisano plaćanje na mjesečnom nivou potpisan na duži vremenski period, a najkasnije u roku od 10 dana od datuma izdavanja fakture. Osnov za plaćanje naknade za zakup je Ugovor i/ili Predračun, Faktura. U slučaju da Klijent zakasni sa plaćanjem dužan je platiti zateznu kamatu.

7.2.3. U slučaju da ODM iz bilo kog razloga procjeni da Klijent neće ispuniti svoju buduću ugovornu obavezu, ODM ima diskreciono pravo da sa Klijentom ugovori plaćanje naknade za zakup reklamnih panoa u iznosu od 100% avansno, a na osnovu izdate Predračuna ili da ugovori plaćanje definisano tačkom 7.2.2. sa obavezom da Klijent izda blanko mjenicu „bez protesta” sa uredno popunjenim ovIašćenjem za popunu menice i/ili ugovorno ovIašćenje. U ovakvim slučajevima, ODM može odbiti emitovanje na LED displeju, ako naknada za zakup reklamnih panoa i zakup vremena na LED displeju nije plaćena avansno ili ako Klijent nije izdao blanko mjenicu „bez protesta” i uredno popunjeno OvIašćenje za popunu mjenice i/ili ugovorno ovIašćenje.

7.2.4. Sva plaćanja iz tačaka 7.2.1., 7.2.2. i 7.2.3. uvećavaju se za iznos PDV-a i padaju na teret Klijenta. Eventualna povećanja ovih dažbina ili uvođenja novih posle zaključenja Ugovora, padaju na teret ODM-a.

7.3. NAKNADA ZA PRODUKCIJU REKLAMNE PORUKE

7.3.1. U slučaju da nešto drugo nije predviđeno ugovorom, Klijent je dužan da u slučaju 6.2.b) ovih opštih uslova, predračunsku vrijednost produkcije reklamne poruke iskazanu u ugovoru plati u cjelosti (100%) avansno u roku od 3 dana od zaključenja ugovora, a eventualnu doplatu po konačnom obračunu posla u ostavljenom roku iz fakture, koji u slučaju sumnje iznosi 24 sata. Osnov za plaćanje naknade za produkciju reklamne poruke je faktura i/ili ugovor.

7.4. NAKNADA ZA DODATNE USLUGE I OPERATIVNE TROŠKOVE

7.5.1. U slučaju da nešto drugo nije predviđeno ugovorom ODM ima pravo na naknadu za dodatne usluge i operativne troškove dodatnih zahtjeva shodno ugovoru i ovim opštim uslovima. Naknada se obračunava prema ponudi i/ili cjenovniku dodatnih usluga ODM-a koje Klijent dobija na upit.

8.1. Plaćanje naknade je u skladu sa ugovorom. U slučaju da Klijent iz bilo kog razloga ne primi fakturu, plaćanje naknade se vrši na način i pod uslovima navedenim u prihvaćenoj ponudi i/ili Ugovoru između ODM-a i Klijenta. Obaveza je Klijenta da se stara o izvršenju svoje obaveze plaćanja: obaveza plaćanja naknade od strane Klijenta postoji i u slučaju da Klijent nije primio fakturu ODM-a iz bilo kog razloga. Ukoliko pak nije ništa posebno među ugovornim stranama precizirano, primjenjuje se tačka 7. ovih Opštih uslova poslovanja ODM-a u pogledu uslova plaćanja. Ukoliko nije ništa drugo među ugovornim stranama precizirano, način plaćanja je uvijek bezgotovinski u korist jednog od tekućih računa ODMa. 8.2. U slučaju da Klijent ne ispuni obavezu plaćanja naknade zakupa po osnovu izdate predračuna za avansno plaćanje, ili ne ispuni obavezu plaćanja naknade po osnovu mjesečne fakture ODM se oslobađa obaveze izlaganja reklamnih poruka na zakupljenim reklamnim panoima, odnosno, ako Klijent zakasni sa plaćanjem u toku reklamne kampanje, ODM je ovlašćena da ukloni postavljene poruke Klijenta, sve dok se plaćanje po ugovoru i fakturama ne izvrši u cjelosti. Po izvršenom plaćanju u cjelosti, ODM će vratiti poruke na reklamne panoe, ali samo u okviru ugovorenog perioda zakupa. Plaćeni avans se ne vraća.

8.3. U svim slučajevima kašnjenja Klijenta sa plaćanjem naknada, ODM obračunava zateznu kamatu, ako nije nešto drugo ugovoreno.

8.4. ODM može odbiti zaključivanje novih ugovora sa Klijentima koji nisu izmirili u cjelosti sva svoja dugovanja po prethodnim reklamnim kampanjama.

8.5 Klijent prihvata i saglasan je da su Izvod(i) iz poslovnih knjiga ODM-a obostrano prihvaćen dokaz o postojanju i visini duga Klijenta prema ODM-u.

9.1. Sve reklamacije Klijenta moraju biti učinjene u pisanoj formi i to u primjerenom roku zavisno od vrste reklamacija, a najkasnije u roku od 8 dana od početka reklamne kampanje. Reklamacije faktura moraju biti učinjene najkasnije u roku od 3 dana od izdavanja fakture. ODM se obavezuje da sve blagovremene reklamacije odmah i bez odlaganja ispita. Sve neblagovremene reklamacije se neće uzimati u obzir.

10.1. Osim ako nešto drugo nije ugovoreno sa Klijentima, ugovori se zaključuju na određeno vrijeme i prestaju potpunim ispunjenjem ugovornih obaveza obe ugovorne strane.

10.2. U slučaju da ODM svoju obavezu ispuni na vrijeme, a Klijent ne ispuni svoju obavezu plaćanja naknade djelimično ili u cjelini, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda zakupa reklamnih panoa, osim onih njegovih odredbi kojim su utvrđene obaveze Klijenta na plaćanje naknada, i iste traju i posle prestanka perioda zakupa ili/i ugovora, a sve do potpunog izvršenja obaveza plaćanja svih ugovorenih naknada i evenutalnih kamata od strane Klijenta u cjelosti.

10.3. Period zakupa reklamnih panoa i površina ugovoreni sa Klijentom mogu se produžiti zaključenjem pisanog aneksa, sa preciziranjem naknadnih vremenskih perioda zakupa, uz istovremeno ugovaranje naknade i uslova plaćanja.

10.4. Sporazumni raskid ugovora je dozvoljen u svako doba, a jednostrani raskid ugovora nije dopušten osim u slučajevima iz člana 11. ovih opštih uslova.

11.1. Bez štete po pravo ili pravni lijek koje jedna strana može imati protiv druge zbog kršenja ili neizvršavanja ovog Ugovora, ugovorna strana može smjesta raskinuti ovaj ugovor pismenim obavještenjem drugoj strani i to bez nadoknade u slučaju:

a) da druga strana krši ugovor i da u roku od 10 dana od dana prijema pisanog obavještenja o kršenju ugovora ne preduzme ništa da kršenje ugovora prestane;

b) da je donijet ili proglašen bilo kakav zakon, odluka ili propis na teritoriji Bosne i Hercegovine po kome je dejstvo ovih opštih uslova nevažeće.

12.1. Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ugovora zaključenog sa Klijentom neće uticati na punovažnost ostalih odredbi ugovora odnosno ugovora u cjelini ukoliko isti može opstati bez takvih odredbi i ukoliko one nisu predstavljale odlučujuću pobudu ili jedini cilj za njegovo zaključenje.

12.2. Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ovih opštih uslova neće uticati na punovažnost ostalih odredbi, odnosno opštih uslova u cjelini, koje u preostalom dijelu ostaju na snazi i primjenjuju se u poslovanju ODM-a.

13.1. ODM ne odgovora Klijentu ni na koji način za neispunjene ili neuredno ispunjenje svojih obaveza u slučaju kada je do istih došlo usljed neurednog ispunjenja obaveza Klijenta ili usljed dejstva više sile. Pod višom silom podrazumjeva se naročito: zemljotres, poplava, požar, vremenske nepogode, kvarovi na električnim instalacijama i mreži, obustave u isporuci električne energije – restrikcija struje, oštećenje ili uništavanje reklamnih panoa usljed saobraćajnih udesa, i/ili štetnih radnji nepoznatih počinilaca, rat, ulični nemiri, štrajk, demonstracije, akti vlasti i svi drugi događaji čije se dejstvo nije moglo predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

14.1. Na sve ono što nije regulisano ugovorom zaključenim sa Klijentom i ovim opštim uslovima, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

14.2. U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu rešiti mirnim putem, nadležan je odgovarajući sud sjedišta ODM-a u Tuzli.

15.1. Sve izmjene i/ili dopune opštih uslova ili/i ugovora koje nisu sačinjene u pisanoj formi i potpisane od strane ovlašćenih lica obje ugovore strane neće proizvoditi nikakva pravna dejstva. 

16.1. Ovi Opšti Uslovi poslovanja ODM-a usvojeni su Odlukom direktora ODM-a 01. Januara 2022. godine i stupaju na snagu i počinju da se primjenjuju odmah po donošenju.

16.2. Ovi opšti uslovi poslovanja ODM-a su objavljeni na internet adresi www.odm.ba i dostupni su svim postojećim i budućim korisnicima usluga ODM-a.

Unaprijedite svoje poslovanje

Budući na pozitivne statističke pokazatelje o broju putnika, otvaranju novih linija te dolasku novih aviokompanija, Međunarodni aerodrom Tuzla efikasan je prostor za oglašavanje putem reklamnih panoa. Povećan broj putnika, znači veći broj ljudi koji će vidjeti upravo vašu reklamnu poruku!

24-satna promocija – vaš reklamni sadržaj svaki dan prikaže se minimalno 200 puta, te samim tim više puta zaokuplja pažnju prisutnih, budući da je prosječno vrijeme zadržavanja putnika na aerodromu dva sata.

Reklamu na LED displeju niste dužni printati, prodati, ovisiti o prime time-u ili klikovima na društvenim mrežama kako bi bila viđena. Sa manjim budžetom postižete veće efekte i dopirete do šire populacije jer su troškovi oglašavanja putem LED displeja niži od svih ostalih.

Oglašavanje na LED displeju je dinamično i interaktivno. Dokazano je da su pokretne poruke do osam puta privlačnije oku nego tradicionalne reklame!

Na sedam kvadrata LED displeja u boji možete prikazati vašu reklamu uz mogućnost prikaza slike, animacije ili video spota, što kod publike stvara jak vizuelni efekat!

Ukoliko dođe do izmjena u vašoj reklami, ne brinite! Besplatno, brzo i jednostavno možete promijeniti sadržaj vaše reklamne poruke, što će publici omogućiti aktuelnost vaših usluga u svakom momentu!

Potrebna vam je reklama?

Cijena već od

200 KM

/mjesečno