OPĆINA TEOČAK

Općina Teočak je općina u Tuzlanskom kantonu, smještena na sjeveroistočnim padinama planine Majevice, na nadmorskoj visini od 300 do 600 metara.

Meni