JU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA

Osnovni zadaci Doma su odgoj djece bez roditeljskog staranja u skladu sa opštim odgojnim ciljem, a specifični zadaci proizilaze iz specifičnosti uzroka zbog kojih je dijete došlo u Dom, kao i specifičnih razvojnih mogućnosti i potreba svakog pojedinog odgajanika.

Meni