Odnosi s javnošću, oglašavanje, propaganda i marketing: sličnosti i razlike

Znaš ono kad reklama neke firme zauzme cijelu stranu u novinama? A kad vidiš intervju nekog iz firme u tim istim novinama? Da li si nekad čula ili čuo izraz „marketinška kampanja”, a da se on odnosio u stvari samo na reklamiranje? Hajde da popričamo malo o bitnim razlikama koje treba da savladaš, ako želiš uspješno da sprovodiš ove aktivnosti.
Sigurno se u životu često srećeš sa pojmovima koji su naizgled isti, a zapravo se umnogome razlikuju – tako je i u poslovanju. Osim ako te neka profesorka nije maltretirala za kontrolni ili ispit da savladaš teoriju ovih aktivnosti, sigurno dosad razlike između odnosa s javnošću, propagande, oglašavanja i marketinga nisu bile predmet tvog interesovanja.
Zašto bi trebalo da se upoznaš sa ovim?
Svaka organizacija ima veliki broj ljudi koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa njenim poslovanjem. Komunikacija sa svim tim ljudima obavlja se drugačijim načinima i sa drugačijim ciljevima, a za to su potrebne i različite aktivnosti.
Iako imaju neke zajedničke crte, ideologije ovih aktivnosti se razlikuju. Dakle, iako imaju sličan cilj, metode kojima sprovodimo odnose s javnošću, oglašavanje, propagandu ili marketing su različite.
Propaganda – okrivljena na sudu vrednosti
Ovaj podnaslov zvuči zaista ozbiljno, ali je istinit. Naime, propaganda kao aktivnost ima cilj stvaranje pokreta ili sljedbenika i sljedbenica neke ideje. U tom smislu, propagandu mogu da vrše svi ljudi bez obzira na to koje namjere imaju. Da li je propaganda diktatorske vlasti dobra ili loša?
Propaganda pokušava da manipuliše ljudima i oblikuje njihovo mišljenje. Ona teži stvaranju kolektivne snage i njene tvrdnje nisu zasnovane na pouzdanim činjenicama. Ona praktikuje jednosmjernu komunikaciju i u svojoj osnovi je način upravljanja. Ipak, ova aktivnost posmatra se najčešće politički, dok u oblasti ekonomije koristimo oglašavanje.
Oglašavanje – ili strategija želje
Zbog želje da poveća prodaju robe ili usluga, organizacija se okreće oglašavanju. Ova aktivnost podrazumijeva kupovinu vremena ili prostora u medijima. Kao i propaganda, oglašavanje praktikuje jednosmernu komunikaciju – plasiranje oglasa željenoj ciljnoj grupi.
Dakle, kada čitaš novine i vidiš cijelu ili polovinu strane posvećenu jednoj organizaciji – tada govorimo o oglasu, produktu oglašavanja.
Oglašavanje podrazumeva:
Kupovinu vremena ili prostora u mediju koji su oglašivači izabrali;
Strogo kontrolisnje sadržaja i trenutka oglašavanja (uz poštovanje legalnih i moralnih ograničenja);
Obraćanje uskom krugu ciljne javnosti (konkretnoj čitalačkoj/gledalačkoj/slušalačkoj publici);
Aktivnost sa kratkoročnim ciljem – podsticanjem prodaje konkretnog proizvoda ili usluge;
Tržišnu i prodajnu orijentaciju.
Odnosi s javnošću – svi treba da znaju šta drugarstvo znači
Dobro, možda ne baš drugarstvo, ali odnosi s javnošću dakako teže uspostavljanju poštenog odnosa između organizacije i njenih ciljnih javnosti. To znači da je strategija odnosa s javnošću zasnovana na istini i međusobnom razumevanju.
Odnosi s javnošću imaju dugoročne ciljeve, a orijentisani su prema slavi ili situaciji. Kod odnosa s javnošću većina aktivnosti usmjerena je prema konkretnoj javnosti ili grupi. S obzirom na to da se odnosi s javnošću oslanjaju na zadobijanje medijske pažnje, a ne na kupovinu vremena ili prostora, menadžeri i menadžerke imaju slabiju kontrolu upravljanja. Kada se baviš odnosima s javnošću, prepuštaš novinarima i novinarkama da o tvojoj organizaciji pišu prema svom osećaju, a na osnovu saopštenja, informacija i drugih materijala koje im šalješ s ciljem izgradnje dobrog imidža tvoje organizacije u medijima.
Oglašavanje npr. može biti dio odnosa s javnošću, jer ono ojačava vjeru i ohrabruje promjenu u stavovima potrošačke grupe. Takođe, kada menadžeri i menadžerke odnosa s javnošću žele da dođu brže do ciljne grupe, tada koriste principe oglašavanja, radi oživljavanja proizvoda ili usluge.
Marketinška kampanja i kampanja odnosa s javnošću nisu isti pojmovi
Pre nego što počneš da se baviš ovim aktivnostima u okviru svog biznisa, pročitaj ovaj podnaslov bar tri puta. Iako postoji težnja da se odnosi s javnošću podvedu pod marketing, menadžeri i menadžerke odnosa s javnošću ne opravdavaju taj stav. Iako i marketing i odnosi s javnošću rade u interesu organizacije, oni se mnogo razlikuju i ne smiješ ih mješati. Čak i sam osvrt na stručnu literaturu već pokazuje razlike.
Cilj marketinga je utvrđivanje, predviđanje i zadovoljavanje potreba i zahtjeva potrošačke ciljne grupe, a sve s ciljem ostvarivanja dobiti.
Odnosi s javnošću, s druge strane, opisani su kao planiran i trajan napor da se uspostavi i održi naklonost i razumijevanje između organizacije i njenih ciljnih javnosti.
Sve veće organizacije imaju i odjljenje za marketing i odeljenje za odnose s javnošću. Ova odjeljenja moraju biti usklađena i poznavati se međusobno, ali ne smiju uskakati na tuđe teritorije.

Marketing štiti proizvod i marku, a odnosi s javnošću se brinu o imenu i dobrom glasu.
Da li postoji nešto dodatno u ovim oblastima što želiš da pojasnimo?

Prethodni članak
Digitalni marketing trendovi u 2021.
Sljedeći članak
Seo Optimizacija – Vodič za Početnike